פסל המריצה במושב גאליה

פסל המריצה במושב גאליה עשוי ברזל ופירוק עץ אלון אורך 3 מ’

פסל המריצה במושב גאליה
עשוי ברזל ופירוק עץ אלון
אורך 3 מ’

5706
5707
5708
5709