מראות מעוצבות

מראות לבית | מראות אמבטיה |מראות מעוצבות | מראה לבית | מראות מעוצבות לאמבטיה | מראה מעוצבת
מראות בחיפוי ברזל, נחושת, פליז, נירוסטה ועץ. בעיצובים מיוחדים על פי הזמנה.

531

מראה במסגרת ברזל בנפחות ברזל

532

מראה בעבודת ברזל ונפחות ברזל

533

מראת קיר בעבודת נפחות נירוסטה

537

מראה עומדת - מסגרת בחיפוי נחושת

1953

מראה לקיר, מסגרת עץ ונפחות ברזל

1954

מראה שולחנית מעוצבת בנפחות ברזל

1955

מראה לקיר בנפחות ברזל

1956

מראה עומדת בעבודת ברזל

1957

מראה לקיר מסגרת מעוצבת באלומיניום

1958

מראה לקיר מעוצבת בנפחות ברזל

1959

מראה לקיר מסגרת מעוצבת בפליז

1960

מראה לקיר מעוצבת בעבודת ריקוע בפליז

1961

מראה לקיר עם מסרת מעוצבת בעבודת ריקוע בנחושת

1962

מראה מעוצבת מסגרת מעץ מלא

1963

מראה לקיר מסגרת עץ מלא וניטים בעבודת פליז

1964

מראה לקיר אמבטיה בחיפוי נחושת מרוקעת

1965

מראה לקיר בחיפו מסגרת מנחושת

1966

מראה לקיר מסגרת עץ וניטים מנחושת

2431

מראה מעוצבת בנפחות ברזל

2481

מראה מעוצבת בעבודת ברזל ופליז

2482

מראה אובלית מסגרת פליז

2489

מראה מעוצבת בעבודת פליז

2513

מראה אובלית בנפחות ברזל

2600

מראה מעוצבת ברזל ונחושת

2605

מראה מעוצבת ברזל

3720

מראה לקיר מעוצבת בברזל ופליז

2216

מראה מעוצבת בעבודת ברזל

1352

מראה עם מסגרת מעוצבת בנחושת מרוקעת

1952

מראה עומדת בשילוב עץ ונפחות ברזל

528

מבחר מראות מעוצבות לפי הזמנה

529

מראות מעוצבות מנחושת, פליז, אלומיניום , נפחות ברזל ועץ. מידות על פי הזמנה.

534

מראה מפליז בעבודת ריקועים

535

מראה עומדת בעבודת נפחות ברזל

536

מראה עומדת בנפחות ברזל בשילוב קולבים