מיצבי פרחים בבאר שבע

1388

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1389

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1390

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1391

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1392

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1393

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע

1386

מיצבי פרחים ממתכת בשדרות העיר באר שבע