כיכר נגה בגדרה

כיכר על שם אברהם נגה בגדרה

2517

שלט הנצחה כיכר נגה בגדרה

2518

שלט הנצחה כיכר נגה בגדרה

2519

שלט הנצחה כיכר נגה בגדרה

2520