גן משה בוטוין רחובות

לזכרו של משה בוטווין ברחובות

משה בוטוין 

1949-2005

  

יליד רחובות, היה חבר מועצת העיר רחובות,

איש רב פעלים…
חבר במכבי יהודה רחובות, חבר מרכז מכבי ישראל

וחבר אגודת בית יהודה.

איש שכל עוצמתו נבעה מתוך השקט שבו

וכל הווייתו עזרה לזולת וסיוע לקהילה.
גן משה בוטוין נבנה לזכרו של משה בוטוין בעיר הולדתו רחובות.

1222

ספסל מעוצב מברזל ועץ דק איפאה.

1223

שלט מעוצב בעבודת ברזל בחיתוך בלייזר

1224

הספסל הדק מעוצב כגל העולה ממשטח הדק

1225

שלט הנצחה מעוצב בעבודת ברזל

1226

קונסטרוקצית הספסל בתהליך העבודה

1220

ספסל מעוצב מברזל ועץ דק איפאה.