תמונות, מסגרות ותכשיטי קיר

תמונות מעוצבות, מסגרות  ותכשיטי קיר

1528

מפתח סול בעבודת ריקוע בפליז

934

מסגרות מעוצבות בנפחות ברזל

1414

מסגרת נחושת וסריגת נחושת לפלסמה

1529

תוי נגינה בעבודת נחושת

1530

תוי נגינה בעבודת נחושת

1565

נבל בעבודת נחושת ופליז

1105

שטיח קיר מתלאי נחושת

1885

מעמד תצוגה מזכוכית ונפחות ברזל

1886

מעמד תצוגה מזכוכית ונפחות ברזל

923

תמונה בעבודת תלאי נחושת בטקסטורות שונות

924

אלמנט לקיר חיתוך ברזל בלייזר

925

אלמנטים קישוטיים לקיר נחושת בפלטינה

930

תמונת תבליט בעבודת צורפות, ריקוע בנחושת ופליז

926

תמונת מסגרת עץ, רגליים בנפחות ברזל

927

תמונת קיר מעץ גושני שרוט וכפתורי פליז בעבודת צורפות

2541

אלמנט שעון מעוצב לקיר בעבודת נפחות ברזל ונחושת

928

תמונת שטיח קיר מטלאי אלומיניום שרוט, משמש כתאורת קיר

929

תכשיט קיר בעבודת צורפות בנחושת ופליז

931

מסגרת מעץ מלא כאלמנט פיסולי לקיר

935

תכשיטי קיר מעוצבים לקיר בבית חולים

932

תמונת קיר בעבודת תלאי נחושת מרוקעים

922

תמונות שטיח מתלאי נחושת

2514

תמונה לקיר מוארת בעבודת ברזל ונחושת

2521

אלמנט תמונה לקיר בעבודת אלומיניום

2542

אלמנט מעוצב לקיר בעבודת נפחות ברזל ונחושת

2814

אלמנט תמונה לקיר בעבודת ברזל

5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5779
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789