שלט לוגו בבנין חב כסלו

שלט לוגו חיצוני בעבודת נירוסטה מגוונת על בניין חב' כסלו

1211

השלט ניקבע על קיר הקומה השישית של בנין כסלו

1212

שלט ענק על קיר בנין חברת כסלו שילוח בינלאומי, מנירוסטה, בטכניקת צביעה מיוחדת

1213

שלט ענק על קיר בנין חברת כסלו שילוח בינלאומי, מנירוסטה, בטכניקת צביעה מיוחדת

1343

שלט ענק על קיר בנין חברת כסלו שילוח בינלאומי, מנירוסטה, בטכניקת צביעה מיוחדת

1344

שלט ענק על קיר בנין חברת כסלו שילוח בינלאומי, מנירוסטה, בטכניקת צביעה מיוחדת

1209

שלט ענק על קיר בנין חברת כסלו שילוח בינלאומי, מנירוסטה, בטכניקת צביעה מיוחדת