שלט כניסה ואלמנט הנצחה מפוסל – גפנים

אלמנט כניסה מפוסל – גפנים לזכרו של אמל כ’נג קבלאן ז”ל

בית ג’ן.

עבודת ברזל בנפחות + שלט כניסה + גוף תאורה כחלק מן האלמנט

5848
5847

אלמנט כניסה עם תאורה גפן