שלט יזכור לזכר חללי מערכות ישראל

שלט מעוצב של תפילת יזכור לזכר חללי מערכות ישראל

2131

שלט מעוצב של תפילת יזכור לזכר חללי מערכות ישראל

2134

שלט אותיות בודדות

2145

שלט מעוצב של תפילת יזכור לזכר חללי מערכות ישראל