שלט הנצחה צלם המושבה – צבי שוסטר ז”ל, גדרה.

שלט הנצחה לזכרו של צבי שוסטר ז”ל – צלם המושבה – גדרה .

בשילוב הדפס תמונה שצילם צבי ז”ל של המושבה גדרה.

5852

שלט הנצחה - צלם המושבה