שלט הנצחה לזכר חללי אסון המסוקים

שלט הנצחה לזכרם של חללי אסון המסוקים בפארק החרובים ברחובות.

1685

שלט הנצחה לזכר חללי אסון המסוקים

1683

שלט הנצחה לזכר חללי אסון המסוקים