שלט ברכת הלבנה מנירוסטה

שלט “ברכת הלבנה” מנירוסטה לבית כנסת בבית נחמיה

2533

שלט ברכת הלבנה מנירוסטה

2534

שלט ברכת הלבנה מנירוסטה

2535

שלט ברכת הלבנה מנירוסטה

2531

שלט ברכת הלבנה