שלטים מעוצבים תיכון אורט

3745

שלט חורשת מכים שורשים בגן יבנה

3746

שלט חורשת מכים שורשים בגן יבנה

3747

שלט מעוצב בתיכון אורט לוד

3743

שלט מעוצב בבית ספר תיכון אורט רבין בגן יבנה