שלב ב’- פסלי אופניים בשבילי אופניים ביבנה

שלב ב’ -פסלי אופניים מהסדרה הצבעונית בשבילי אופניים ביבנה