קיר הנצחה בגן שכונת אפרים ברחובות

קיר הנצחה בגן לזכר חללי צה”ל בני שכונת אפרים ברחובות.
שלט הנצחה לזכרם של חללי צהל בני שכונת קירית משה ברחובות

2163

קיר הנצחה לזכר חללי שכונת אפרים ברחובות

2165

קיר הנצחה בשכונת קירית משה ברחובות