קולבים ותליה

קולבים ומתלים לסירים מעוצבים בעבודת נפחות ברזל

1010

קולב ריצפתי לתלייה בנפחות ברזל

1011

קולב ריצפתי בנפחות ברזל

1012

קולב לקיר בעבודת נפחות ברזל

1013

קולב עומד בנפחות ברזל

1007

קולב עומד בנפחות ברזל

1016

קולב לקיר וכפות בעבודת נפחות וצורפות בפליז

1017

קולבים לתליית אלמנטים בעבודת נפחות ברזל

1019

מתקן תיקרתי מעוצב לתליית סירים בעבודת נפחים ונפחות ברזל

1104

קולב קיר בעבודת נפחות ברזל ועץ

1150

קולב לקיר בנפחות ברזל

2214

מתקן לתליית סירים תיקרתי בעבודת נפחות ברזל

3672

מתלה לסירים בנפחות ברזל

2215

תקן לתליית סירים תיקרתי בעבודת נפחות ברזל ועץ

2395

קולב עומד בנפחות ברזל

2808

קולב לקיר מעוצב בנפחות ברזל

3671

מתלה לסירים בנפחות ברזל

2213

מתקן לתליית סירים תיקרתי בעבודת נפחות ברזל ועץ

1018

מתקן לתליית סירים תיקרתי משולב בתאורה. עבודת נפחות ברזל

1008

קולב קיר מעוצב מפליז עבודת ריקועים ונפחות בפליז

1014

קולבי קיר

1015

קולב עומד בנפחות ברזל