ציפורים

259

פסל אנפה -פיסול בברזל

260

פסל ציפור, פיסול בעבודת צורפות בנחושת ופליז

261

פסל ציפור, פיסול בעבודת צורפות בנחושת ופליז

262

ציפור, פיסול בעבודת ריקועים בפליז ונחושת

263

פסל ציפור, צורפות בנחושת ופליז

264

תוכי,

265

פסלון ינשוף, עבודת צורפות בנחושת ופליז

266

פסלים, ציפורים בעבודת צורפות בנחושת ופליז

267

שחפים, פסלים בנחושת וקרמיקה

268

ציפור, פיסול בברזל

269

ציפור, פיסלון נחושת ופליז

270

ינשוף,

271

פסל ציפור בעבודת נפחות ברזל ונפחים

531

פסלי ציפורים, בעבודת נפחות ברזל ונחושת

542

תוכי בעבודת צורפות בנחושת ופליז