פרפרים לקיר

42

פרפרים בעבודת צורפות

5744
45

פרפרים מנוסרים לקיר, בצורפות מורכבת בנחושת ופליז

547

פרפרי קיר בעבודת ברזל ונחושת

770

פרפר מעוצב בנירוסטה

46

פרפרי קיר בעבודת פליז ונחושת

41

פרפרים בעבודת צורפות

48

פרפרים מנוסרים, צורפות מורכבת בפליז

50

פרפרים בעבודת צורפות

771

פרפרים מעוצבים מנירוסטה

772

סיכות פרפרים לוילון

513

פרפר ברזל מנוסר- תכשיט קיר

514

פרפר ברזל מנוסר- תכשיט לקיר חיצוני

515

פרפרים בנפחות ברזל, אלמנט פיסולי

520

פרפר בסריגת חוטי נחושת , עבודת צורפות

49

פרפר ברזל מנוסר, ברזל בנפחות

47

פרפרים מנוסרים לקיר, עבודת צורפות בנחושת

44

פרפר מנוסר, שולחני, צורפות בנחושת

830

פרפר ברזל מנוסר- תכשיט לקיר

682

פרפרים בעבודת צורפות