פרפרים בנס ציונה

פרויקט פיסול פרפרי ענק,

מוצבים בכיכרות בנס ציונה.

5867
5868
5869
5870
5872
5873
5874