פרחים ממתכת – חדרה

פיסלי פרחים ממתכת- חדרה

פיסלי פרחים ממתכת- חדרה

1410

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1411

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1412

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1426

פיסלי פרחים ברחוב אהרונסון בחדרה

1427

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1428

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1429

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1431

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1432

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1433

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1434

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1435

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1408

פסלי פרחים ממתכת בכניסה לעיר חדרה

1430

מיצבי פרחים ממתכת בעיר חדרה