פרוייקט פיסול בים המלח

פרוייקט פיסול בים המלח

1784

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1785

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1786

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1787

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1789

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1791

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1792

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1793

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1795

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1796

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1798

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1799

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1800

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1782

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1797

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה

1790

חיפוי משאבות בים המלח בעבודת נפחים מנירוסטה