פרוייקט מיצג קיר אמנותי בחב’ צמד ברמלה

1315

החזון והרעיון של מייסד חברת

1436

שתילת האלמנטים של חלקי הטרקטורים בקיר צמד

1439

מיצג טרקטור ששופץ ,נחצה לשניים והושתל על הקיר.

1440

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1441

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1442

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1443

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1444

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1445

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1446

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1447

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1449

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1450

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1451

פרוייקט מיצג אמנותי ענק על קיר בנין חב' צמד

1470

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1471

מיצג אמנותי על קיר חיצוני בבנין החדש של חברת

2335

רוייקט מיצג אמנותי ענק על קיר בנין חב' צמד

2336

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה

1313

גודל הקיר 28 מטר אורך, ומתנשא לגובה של 12 מטר.

1448

פרוייקט מיצג קיר ענק ברמלה