פרגולות, גזיבו וחופות

פרגולות מעץ וברזל מעוצבות,
גזיבו בעבודת נפחות ברזל ועץ

705

פרגולה בעבודת ברזל

1659

פרגולה בעבודת ברזל

615

חופה מעוצבת לגן אירועים

1660

פרגולה בעבודת ברזל

1871

פרגולה בעבודת ברזל וחיפוי רעפים

1873

חיפוי וקירוי כביסה

1874

פרגולה בעבודת ברזל בנפחים

1875

פרגולה בעבודת נפחים בברזל

1876

גזיבו בעבודת נפחות ברזל

1880

פרגולה בעבודת ברזל ובמבוק

1881

פרגולה בעבודת ברזל

1895

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

1896

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

1897

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

2202

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

2203

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

2204

פרגולה בעבודת עץ וברזל. חיפוי במבוק

609

פרגולה לחזית מסעדת

611

פרגולה מעוצבת לגן אירועים

612

גזיבו מעוצב בעבודת פירזול בברזל

606

פרגולה לדלת כניסה, עבודת ברזל וזכוכית טריפלקס חלבית

607

מצפור שרה- בעבודת ברזל וגג נחושת

608

גגון, פרגולה בחיפוי נחושת עם פטינה ונפחות ברזל

613

גזיבו בעבודת נפחות ברזל