פסל תרנגולת- דוגרת במושב גאליה

פסל התרנגולת- דוגרת במושב גאליה.
הפסל עוצב כמחווה למתיישבי מושב גאליה אשר עסקו בגידול פטמים ומדגרות בענף הלול.

ענף הלול היה אחד מהענפים המרכזיים במושב גאליה.

בשנות ה-60-70  התמקד הענף בגידול מטילות

בתנובה של כ- 50,000 ביצים ליום.

במושב פעל מכון תערובת שייצר את המזון לעופות

 וכן, מכון ביצים אליו הובאו הביצים למיון ושיווק.

משנות השמונים התמקד ענף הלול במושב

בגידול פטמים בתפוקה שנתית של כ- 1000 טון פטם.

2199

גובה הפסל 2.5 מטר.

2196

פסל התרנגולת במושב גאליה

2197

שלט מעוצב לפסל התרנגולת במושב גאליה