פסל תנועות הנוער בנס ציונה

פסל תנועות הנוער בכיכר רחוב הבנים בנס ציונה.מחווה ל-5 תעועות הנוער הפועלות בעיר.

2343

הפסל עשוי בעבודת נפחים בברזל

2344

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2345

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2347

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2348

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2631

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2632

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2633

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה

2634

פסל תנועות הנוער בכיכר בנס ציונה