פסל שיבולים בנס ציונה

פסל שיבולים בכיכר רחוב שדות בנס ציונה

2257

פסל שיבולים של ישראל פרימו

2258

פסל שיבולים של ישראל פרימו

2259

פסל שיבולים של ישראל פרימו

2255

פסל שיבולים בכיכר שדות בנס ציונה