פסל שבעת המינים במגדל העמק

פסל שבעת המינים בכניסה המערבית למגדל העמק.
עבודת ברזל בנפחים. 3.5*4.5 מטר

2417

פסל שבעת המינים במגדל העמק

2418

פסל שבעת המינים במגדל העמק

2419

פסל שבעת המינים במגדל העמק

2420

פסל שבעת המינים במגדל העמק

2415

פסל שבעת המינים במגדל העמק