פסל קרן היסוד ברחובות

פסל קרן היסוד של הפסל ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד בשכונת רחובות החדשה ברחובות

2822

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2823

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2824

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2825

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2826

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2827

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2828

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות

2829

שלט כיכר קרן היסוד

2830

שלט כיכר קרן היסוד

2820

פסל קרן היסוד של ישראל פרימו בכיכר קרן היסוד ברחובות