פסל ערבה בוכיה

פסל ערבה בוכיה מנחושת. עיצוב- שיגן

1383

פסל ערבה בוכיה מנחושת

1382

תהליך העבודה על פסל הערבה הבוכיה