פסל משפחה- של גל פיינמן שבוצע על ידי ישראל פרימו

יצירת הפסל משפחה עבור פסלת הקרמיקה גלית פיינמן.
עבודת ברזל בנפחים של ישראל פרימו על פי דגם קרמיקה של גלית פיינמן
מוצב בנס ציונה- כיכר שכונת הארגמן

3662

פסל משפחה שיוצר על ידי הפסל ישראל פרימו עבור פסלת הקרמיקה גלית פיינמן

3663

פסל משפחה שיוצר על ידי הפסל ישראל פרימו עבור פסלת הקרמיקה גלית פיינמן

3664

פסל משפחה שיוצר על ידי הפסל ישראל פרימו עבור פסלת הקרמיקה גלית פיינמן

3665

דגם הקרמיקה של אמנית הקרמיקה גל פיינמן

3666

דגם הקרמיקה של אמנית הקרמיקה גל פיינמן

3660

פסל משפחה שיוצר על ידי הפסל ישראל פרימו עבור פסלת הקרמיקה גלית פיינמן