פסל משמר אזרחי בנס ציונה

פסל הוקרה בכיכר בנס ציונה לכבוד המשמר האזרחי הפועל בעיר .

2456

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2457

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2458

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2459

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2460

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2461

פסל משמר אזרחי בנס ציונה

2454

פסל משמר אזרחי בנס ציונה