פסל מחווה בפיקוד העורף

1844

פסל מחווה בפיקוד העורף

1845

פסל מחווה בפיקוד העורף

1846

פסל מחווה בפיקוד העורף

1847

פסל מחווה בפיקוד העורף

1848

פסל מחווה בפיקוד העורף

1849

פסל מחווה בפיקוד העורף

1850

פסל מחווה בפיקוד העורף

1851

פסל מחווה בפיקוד העורף

1781

פסל מחווה בפיקוד העורף