פסל כיכר רוטרי ביבנה

פסל רוטרי בכיכר ביבנה. עבודת נפחים בברזל

2220

פסל רוטרי ביבנה, עבודת נפחים בברזל

2221

פסל רוטרי ביבנה, עבודת נפחים בברזל

2222

פסל רוטרי ביבנה, עבודת נפחים בברזל

2217

פסל רוטרי בכיכר ביבנה. גובה 350 ס

2218

פסל רוטרי בכיכר ביבנה. גובה 350 ס