פסל כיכר ערים תאומות בקריית ביאליק

פסל מיצב בכיכר ערים תאומות בקריית ביאליק.

3710

כיכר ערים תאומות בקריית ביאליק

3711

כיכר ערים תאומות בקריית ביאליק

3708

כיכר ערים תאומות בקריית ביאליק