פסל ילדים בכיכר בשדרות

פסל ילדים בכיכר הסמוכה לפארק הילדים בשדרות.
ברזל בנפחים, גובה הפסל 5.5 מטר

3729

פסל ילדים העיר שדרות של ישראל פרימו

3730

פסל ילדים בשדרות. ברזל בנפחים. גובה 5.5 מטר

3731

פסל ילדים בכיכר הסמוכה לפארק הילדים בשדרות

3732

פסל ילדים בשדרות. ברזל בנפחים. גובה 5.5 מטר

3733

פסל ילדים בעיר שדרות של הפסל ישראל פרימו

3734

פיסול: ישראל פרימו

3735

פסל הילדים בעיר שדרות

3779

פסל הילדים בעיר שדרות

3727

פסל ילדים העיר שדרות של ישראל פרימו