פסל זר פרחים בדלית אל כרמל

פסל מיצב זר פרחים בכיכר בדלית אל כרמל

3771

סל זר פרחים בכיכר בדלית אל כרמל

3772

סל זר פרחים בכיכר בדלית אל כרמל

3773

סל זר פרחים בכיכר בדלית אל כרמל

3769

פסל זר פרחים בכיכר בדלית אל כרמל