פסל התפוז, מושב גאליה

פסל התפוז במושב גאליה. פיסול בברזל.

1996

פסל התפוז במושב גאליה

1997

פסל התפוז במושב גאליה

1998

פסל התפוז במושב גאליה

1993

פסל התפוז במושב גאליה

1994

פסל התפוז במושב גאליה