פסל התור בנס ציונה

פסל התור בעבודת ברזל מוצב בכיכר בשכונת התור ( טוסקנה) בנס ציונה.

1600

פסל התור בנס ציונה

1603

פסל התור בנס ציונה

1601

פסל התור בשכ' התור בנס ציונה

1602

פסל התור בנס ציונה