פסל השחף בנמל אשדוד

1606

כיכר השחף- בנמל אשדוד- תכנון ישי ווייל

1607

כיכר השחף בתכנון ויוזמה של ישי ווייל- מנהל מח בינוי

1604

כיכר השחף בתכנון ויוזמה של ישי ווייל- מנהל מח בינוי