פסל הפנינים בפארק חוטר בבאר יעקב

פסל ה”פנינים” להנצחת איל עפרוני ז”ל

פסל ה”פנינים”
להנצחת
איל עפרוני ז”ל

1970-2000
תושב גבעת חוטר בבאר יעקב
שנהרג בתאונה ימית
אותיות
ים
לחן
הפסל נתרם על ידי ידיד המשפחה דניאל יוס

פי

2314

גובה הפסל 4.5 מטר

2315

הפנינים בפסל עשויים מוטיבים של ים, מילים ותוים

2316

פסל להנצחת איל עפרוני ז

2317

פסל הפנינים בבאר יעקב

2318

שלט ההנצחה בסמוך לפסל הפנינים

2319

פסל הפנינים

2320

פסל הפנינים בבאר יעקב

2321

פסל הפנינים בבאר יעקב

2322

פסל הפנינים בבאר יעקב

2390

פסל הפנינים בבאר יעקב

2391

פסל הפנינים בבאר יעקב

2396

פסל הפנינים לזכר איל עפרוני

2397

טקס חנוכת הפסל בפארק חוטר

2398

פסל הפנינים בבאר יעקב

2389

פסל הפנינים בבאר יעקב