פסל הפינג’אן בקיריית ביאליק

פסל הפינג'אן בכיכר רחוב הפלמ”ח בקיריית ביאליק.