פסל הפטיש רחובות

עבודת תושבת ברזל לפסל הפטיש בכיכר ברחובות

1291

פרוייקט עבודת בסיס פסל הפטיש והרכבתו בשטח

1292

פסל הפטיש בכיכר בעלי המלאכה ברחובות

1293

פרוייקט עבודת בסיס פסל הפטיש והרכבתו בשטח

1294

פרוייקט עבודת בסיס פסל הפטיש והרכבתו בשטח