פסל העגלה בגאליה

פסל המריצה במושב גאליה
עשוי ברזל ופירוק עץ אלון
אורך 3 מ'

פסל המריצה במושב גאליה
עשוי ברזל ופירוק עץ אלון
אורך 3 מ’