פסל הנצחה בגן ברגר ברחובות

אנדרטה לזכרו של חיים ברגר ז”ל בגן ברגר, רחובות ]

אנדרטה לזכרו של

חיים ברגר ז”ל

1941-1993

בגן ברגר, רחובות

1679

אנדרטה העבודת נפחים בברזל

1680

אנדרטה העבודת נפחים בברזל

1681

אנדרטה העבודת נפחים בברזל

1682

אנדרטה העבודת נפחים בברזל

1677

אנדרטה העבודת נפחים בברזל