פסל הנחש

פסל הנחש

1838

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1839

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1840

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1841

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1842

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1835

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר

1836

פסל הנחש, פסל מחאה שהוצב מול הכנסת . גובה 8 מטר. אורך, 12 מטר