פסל המנדולינה בנס ציונה

פסל המנדולינה מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1717

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1718

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1719

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1714

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1715

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר

1713

פסל מנדולינה, מוצב בבית ספר תיכון בנס ציונה. עבודת ברזל בנפחים. גובה כ- 1.5 מטר