פסל המנדולינה ביבנה

פסל המנדולינה ביבנה

2101

סל המנדולינה בעבודת נפחים בברזל

2104

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2595

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2596

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2597

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2598

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2594

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2098

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה

2099

פסל המנדולינה של ישראל פרימו ביבנה