פסל הכד בבנין חברת מגדל

1812

פסל כד ענק, עבודת ברזל , מגדל חברה לביטוח

1813

פסל כד ענק, עבודת ברזל , מגדל חברה לביטוח

1814

פסל כד ענק, עבודת ברזל , מגדל חברה לביטוח

1809

פסל כד ענק, עבודת ברזל , מגדל חברה לביטוח