פסל הגפן בחדרה

פסל הגפן בכיכר מרכזית בעיר חדרה

2465

פסל הגפן בחדרה

2466

פסל הגפן בחדרה

2467

פסל הגפן בחדרה

2462

פסל הגפן בחדרה

2463

עבודת נפחים ונפחות ברזל