פסל האשכול בכיכר גדעון הנקין בגדרה

פסל “האשכול” בכיכר על שם גדעון הנקין בגדרה

2444

גובה הפסל כ-3.5 מטר

2445

גדעון הנקין בן למשפחת מייסדי גדרה

2446

שלט הנצחה בסמוך לכיכר

2447

טקס הסרת הלוט בכיכר על שם גדעון הנקין

2448

פסל האשכול בכיכר גדעון הנקין בגדרה

2449

פסל האשכול בתהליך היצירה

2450

הצבת הפסל בכיכר הנקין בגדרה

2451

פסל האשכול בכיכר גדעון הנקין בגדרה

2452

פסל האשכול בכיכר גדעון הנקין בגדרה

2453

פסל האשכול בכיכר גדעון הנקין בגדרה

2442

פסל האשכול בכיכר על שם גדעון הנקין